Archive for the ‘Uncategorized’ Category

TULA PANGALAWA

Posted: June 20, 2018 in Uncategorized

Di na halos mabilang sa aking mga daliri

Kung ayos lang ba ako at tila wala sa sarili

Madaling magsinungaling at sabihing okay lang

Pero mahirap sagutin lalo na at nakikita sa aking mga mata

Ginugugol sa pagtulog ang maghapon

Ang diwa ko naman ay gising sa buong magdamag

Mga luha ay kusang nagsisilaglagan

Kahit anong pilit kong pigilan

Ang isip ko ay lumilipad ng di ko alam

Iniwan ata ako ng walang paalam

Pati mga salita na binibitawan ay bilang

Para akong walang lakas na nilalang

Advertisements

Tula Una

Posted: June 18, 2018 in Uncategorized

“Masaya ka pa ba? Kasi ako,hindi na..”

Mga katagang yan ang iyong binitiwan

Masakit man pero ako na ay nasaktan..

Nais man na ikubli ang mapait na ngiti

Mga luha ay umagos kahit anong pigil kong pilit..

Tinanong ang sarili ng maka ilang beses

Ako ba ay nagkulang o naging kalabisan?

Pero kung ang pagmamahal ay sapat at dapat?

Di ba kaya nitong lampasan anumang unos na mabigat?

Maraming pagkakataon ang nasayang..

Mga kataga ay naging walang kwenta na lang

Ang dating magulo ngunit masayang mundo ay gumuho

Ang natitirang pag asa ay parang bulang naglaho

Ngayon ay manhid na ang pakiramdam

Utak at puso ay di ko na maasahan

Lutang sa kawalan at kaagapay ang kalungkutan

At Nagkukubli sa sulok ng kadiliman

Tula una

Posted: June 18, 2018 in Uncategorized

“Masaya ka pa ba? Kasi ako,hindi na..”

Mga katagang yan ang iyong binitiwan

Masakit man pero ako na ay nasaktan..

Nais man na ikubli ang mapait na ngiti

Mga luha ay umagos kahit anong pigil kong pilit..

Tinanong ang sarili ng maka ilang beses

Ako ba ay nagkulang o naging kalabisan?

Pero kung ang pagmamahal ay sapat at dapat?

Di ba kaya nitong lampasan anumang unos na mabigat?

Maraming pagkakataon ang nasayang..

Mga kataga ay naging walang kwenta na lang

Ang dating magulo ngunit masayang mundo ay gumuho

Ang natitirang pag asa ay parang bulang naglaho

Ngayon ay manhid na ang pakiramdam

Utak at puso ay di ko na maasahan

Lutang sa kawalan at kaagapay ang kalungkutan

At Nagkukubli sa sulok ng kadiliman.

The Impulse to Create

Posted: September 5, 2011 in Uncategorized

The Impulse to Create.

Write a power sentence for every year of your life Topic #238: For each year you have been alive, write a single sentence about the most important thing that happened to you that year. If you don’t want to get too personal, write a sentence about the most important historic event, or event most interesting to you, that happened in the world that year. Topic suggested by Stef. … Read More

via The Daily Post at WordPress.com

Hello world!

Posted: August 20, 2011 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.